DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.

 

Freesponsible en BFOV: samen voor de automobilist

Automobilistenvereniging Freesponsible en oldtimerfederatie BFOV gaan samenwerken om meer dan ooit de belangen van de automobilist te verdedigen.

Lees hier het Sophiaplan wat een duidelijke bedreiging is naar de oldtimers (pagina 12, punt 2, §3):

Het voorkeursbelastingregime voor zogenaamde professionele brandstof moet worden ontmanteld. Het voorkeursbelastingregime voor zogenaamde professionele brandstof moet worden ontmanteld. Hetgebruik van de autosnelweginfrastructuur moet betalend worden voor personenauto's en dit op een intelligente manier, net zoals de in te stellen stedelijke tol. De belastingvoordelen voor "oldtimers"moeten worden weggenomen en het gebruik ervan, dat bijzonder vervuilend is, moet worden ontmoedigd. Subsidies voor luchthaveninfrastructuur moeten worden afgeschaft.

Daarom is het van groot belang onze krachten te bundelen met Freesponsible

Zowel wie met een recente auto rijdt als de liefhebber met een oldtimer voelt duidelijk aan dat de auto in het huidige maatschappelijke klimaat vanuit een bepaalde hoek scheef bekeken wordt. We beseffen allemaal dat de auto niet het enige vervoermiddel is, en niet in alle omstandigheden de voorkeur wegdraagt, maar aanvaarden niet dat ons op basis van de mening van een minderheid de vrijheid wordt ontnomen om gebruik te maken van ons individueel vervoermiddel, voor het werk, in ons privéleven of zelfs gewoon voor ons plezier.

Zolang de automobilist, ongeacht met welke auto hij of zij rijdt, dat op een verantwoorde en verantwoordelijke manier doet, moet hij zijn voertuig kunnen blijven gebruiken wanneer hij de omstandigheden geschikt acht. Het is erg belangrijk dat we deze boodschap samen uitdragen. Als de zes miljoen automobilisten in ons land, of ze nu met een nieuw of oud voertuig rijden, samen aan één zeel trekken en eisen dat ook naar hen wordt geluisterd, kunnen ze het verschil maken. De BFOV kan dat niet in haar eentje. Ook Freesponsible kan dat niet alleen. Daarom hebben de twee verenigingen besloten om samen te werken. De bedoeling is om elk met respect voor elkaars eigenheid, waar mogelijk en wanneer de informatie relevant is voor de leden van de twe organisaties, samen te communiceren naar de pers, de overheid en alle andere stakeholders, en een gemeenschap pelijke boodschap uit te dragen.

Onze gezamenlijke doelstelling: zorgen dat wie de auto nodig heeft of wil gebruiken dat ook kan blijven doen, zonder “platbelast” te worden en met respect voor de andere (zwakkere) weggebruikers.

Het zou ons enorm helpen mocht u zich, als u een oldtimerliefhebber bent en nog geen lid bent van de BFOV, bij hen aan te sluiten. Dat kan op www.bfov-fbva.be.

Anderzijds vragen we u ook om uw stem als automobilist te laten horen door u aan te sluiten bij Freesponsible op www.freesponsible.be. Het lidmaatschap is gratis.

Wanneer we onze krachten bundelen hebben we ook meer gewicht bij de overheden en alle belanghebbenden. Alleen als we onze stem luid genoeg laten horen kunnen we wegen op het beleid. Met uw hulp lukt dat! Dank voor uw steun.

Namens de BFOV

Peeter Henning

CEO

Namens Freesponsible

Stijn Blanckaert

Woordvoerder

 

Bron: BFOV mailing van 03/06/2020

 

Dus wordt lid van de BFOV (mocht dat nog nodig zijn) en van Freesponsible en steun onze hobby/passie!!!

DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.